MLCP Haldus OÜ

MLCP logo header

APARTMENTS24

EST

MLCP Haldus OÜ

Üüri ja rendi täishaldusteenus

ÜÜRI JA RENDI TÄISHALDUSTEENUS

LÜHI- JA PIKAAJALISE ÜÜRI TÄISHALDUSTEENUS​

Soovid teenida oma kinnisvaralt üüritulu, kuid ei taha tegeleda igapäevaselt üürnike- ja kinnisvara haldusega seotud muredega?

Anna oma kinnisvara meie haldusesse. Meie hoolitseme Teie vara eest, võtame kõik kinnisvaraga seonduvad kohustused enda kanda ning tagame Teile igakuise passiivse rahavoo.

Lühiajalise rendi täishaldusteenus
 • Vahendusteenuse leping
 • Külaliskorteri ülesseadmine ja reklaam
 • Rentnikega suhtlemine
 • Broneeringute haldus
 • Võtmete haldus
 • Igapäevane kinnisvarahooldus
 • Koristamine ja ettevalmistamine uute külaliste saabumiseks
 • Voodipesude ja rätikute vahetus
 • Puuduste likvideerimine / pisiremont / vajalike esemetega varustamine
 • Näitude võtmine ja teatamine
 • Täielik vastutamine üüriliste eest
Pikaajalise üüri täishaldusteenus
 • Üürnike leidmine
 • Ruumide esitlemine
 • Läbirääkimiste pidamine, lepingute vormistamine
 • Ruumide üleandmine ja vastuvõtmine
 • Üürigarantii
 • Näitude võtmine ja teatamine
 • Puuduste likvideerimine / pisiremont / vajalike esemetega varustamine
 • Hinnatõusude ja languste jälgimine
OLULINE INFORMATSIOON KINNISVARA OMANIKULE:
 • Vahendusteenus 50%
 • Puuduste likvideerimine / pisiremont / vajalike esemetega varustamine – kõik need kulutused teeme alguses ise, hiljem tasaarveldame omanikule makstavast tulust
 • Omanikule raha edastamine kord kuus
 • Kasumiaruande koostamine ja selle esitlemine omanikule
 • Soovituste andmine omanikule milliste investeeringute puhul suureneks korterilt saadav tulu veelgi
 • Tulu laekub teenusepakkujale millest tasaarveldatakse tehtud kulutused ja ülejäänud kantakse omaniku arveldusarvele
Üürikinnisvara haldame Apartments24 brändi alt
Üürikinnisvara haldame Apartments24 brändi alt

#apartments24

Üürikinnisvara haldame Apartments24 brändi alt

Mida vaja liitumiseks?

Objekt viia vastavusse Apartments24 nõuetele

Objekti asukoht vastavalt Apartments24 piirkonnale

Riskianalüüsi läbivus

Apartments24 brändiga liitumisel:

Tasuta sisustamise konsultatsioon, sisustusplaani koostamine

Korteri ülesseadmine tasuta booking.com, Airbnb, Apartments24.ee platvormidele

Tasuta objekti pildistamine 

Haldusteenus 50% netotulust

Halduskorteri sissevõtmise tasu 150€ + km

Vajalikud remont ja parandustööd enne objekti avamist -50%.

Üürikinnisvara haldame Apartments24 brändi alt
apartments2422
Üürikinnisvara haldame Apartments24 brändi alt

#apartments24